Forretningsbetingelser for Jysk Backup IVS

09 Maj 2016

Generelle bestemmelser

Alle priser og ydelser fra Jysk Backup IVS kan ses på Recuvio.dk

I det følgende vil den af Kunden valgte abonnementstype, blive benævnt som ”Abonnement” eller ”abonnementet”.

Kundens Abonnement vil blive oprettet straks Kunden er færdig med at bestille produktet ved Jysk Backup IVS En bestilling anses for fuldendt når Kundens betaling er godkendt i systemet. Kunden vil efter fuldendt bestilling modtage en e-mail med de nødvendige oplysninger for produktet kan tages i brug.

Der pålægges ingen ekstra fragtomkostninger.

Varighed, betaling og opsigelse af Abonnementet

Abonnementet ophører først, når det opsiges. Abonnementet vil automatisk blive fornyet med en periode, som bliver valgt af kunden. Hvis abonnementet ønskes opsagt, skal dette gøres mindst 14 dage før abonnementets næste fornyelse.

Kunden betaler hele den ønskede abonnementsperiode forud. Ved første betaling accepteres betingelserne, og derefter skal betalingen ske ved begyndelse af en ny abonnementsperiode.

Kundens opsigelse skal ske per mail til support@recuvio.dk og emne feltet skal indeholde ordlyden ”OPSIGELSE – #Kundens navn#”

Jysk Backup IVS kan efter eget skøn opsige et abonnement med 30 dages varsel. Opsigelsen vil blive sendt per e-mail til den e-mail, som er registreret til kunden. Kundens forudbetalte beløb vil blive tilbagebetalt i forhold til kundens resterende abonnementsperiode.

Udløb af abonnementet

Abonnementet ophører, hvis kunden overskrider betalingsfristen med 0 dage.

Hvis abonnementet ophører låser Jysk Backup IVS Kundens mulighed for brug af produktet, herunder men ikke begrænset til backup samt gendannelse af filer.

Fortrydelsesret for forbrugere

Kunden har 30 dages fortrydelsesret efter modtagelse af ordrebekræftelsen ifølge reglerne i forbrugeraftaleloven.

Fortrydelsesretten bortfalder dog hvis kunden har taget produktet i brug, herunder men ikke begrænset til at installere backup klienten på sin computer.

Kundens brug af fortrydelsesretten kan ske via e-mail til support@recuvio.dk emne feltet skal indeholde ordlyden ”FORTRYDELSESRET – #Kundens navn#”

Reklamation

Kunden har 24 måneders reklamationsret over fejl og mangler ved produktet. Der skal reklameres indenfor rimelig tid – senest 2 måneder efter Kunden har opdaget fejlen eller manglen.

Kundens brug af reklamationsret kan ske via e-mail til support@recuvio.dk emne feltet skal indeholde ordlyden ”REKLAMATION – #Kundens navn#”

Betalingsbetingelser

Betaling kan ske på følgende to måder alt efter kundens type, afgjort af Jysk Backup IVS.

Betaling med kort kan ske via hjemmesiden www.recuvio.dk . Betalingens transaktionen varetages af en underleverandør der lever op til og overholder danske love og regler omkring sikker kort betaling.

Ved betaling med kort trækkes beløbet fra Kundens konto ved produktets aktivering.

Betaling via bank overførelse vil være beskrevet nærmere på kundens faktura.

Ikke-tilladt brug af abonnement

Det er ikke tilladt at benytte Jysk Backup IVS services til opbevaring, deling eller distribution af ulovligt materiale. Denne form for materiale må derfor ikke uploades til Jysk Backup IVSs platform. Dette gælder alle former for data.

Kunden må ikke anvende sit Abonnement med henblik på at opnå uautoriseret adgang til systemer til internettet eller i øvrigt handle på en måde, der efter dansk eller andre landes lovgivning er strafbart.

Kunden må ikke foretage handlinger, som kan udgøre en unormal stor byrde på vores underleverandørs servere.

Er produktet købt med ubegrænset* opbevaringsplads begrænses denne af vores fair usages limit på 250GB pr kunde forhold. En kunde der ikke er benævnt eksplicit med titlen ”reseller” på dennes faktura må ikke indgå eller forsøge videresalg af Jysk Backup IVSs services.

Ved mistanke om uretmæssig brug af abonnementet, forbeholder Jysk Backup IVS sig ret til at undersøge, om der foregår eller har foregået ikke-tilladt brug af Abonnementet. I sådanne tilfælde er Kunden forpligtiget til at deltage aktivt i undersøgelsen.

Brug ud over Fair Usage grænse (250GB)

Det er kundens eget ansvar ikke at overstige den til enhver tid gældende Fair Usage grænse.
Overskrides grænsen fakturares kunden kr. 0.25 / GB / Måned inklusiv moms.

Jysk Backup IVS vil bagudrettet fakturaer kunden for plads forbrug ud over fair usage grænsen, og kunden forpligter sig ved ibrugtagelse af Jysk Backup IVS’s service at betale enhver merudgift Kunden måtte pådrage sig grundet overskridelse af Fair Usage.

Ophævelse

Jysk Backup IVS forbeholder sig retten  til øjeblikkeligt at ophæve Abonnementet, hvis Kunden overskrider punkter i brugerbetingelserne.

I dette tilfælde kan der under ingen omstændigheder kræves tilbagebetaling af nogen form.

Ophør af abonnement og kundeforhold

Ved ophør af Abonnementet forbeholder Jysk Backup IVS sig retten til at slette kundens data. Dataen vil blive slettet den efterfølgende dag efter aftalens ophør.

Ansvar

Kunden har alene ansvaret for brug af de ydelser, som Jysk Backup IVS tilbyder.

Jysk Backup IVS tager ikke ansvar for skader eller tab, som Kunden måtte lide i forbindelse med Kundens brug af Abonnementet.

Jysk Backup IVS kan ikke stilles til ansvar for skader eller tab, som kunden måtte lide i forbindelse med Kundens brug af Abonnementet. Kunden fraskriver sig ved godkendelse af denne aftale en hver ret til at pådrage Jysk Backup IVS økonomsike krav, med mindre disse udelukkende indeholder tilbagebetaling af forudbetalt Abonnement ved aftalens opsigelse.

Tredjemands rettigheder

Over for Jysk Backup IVS er kunden ansvarlig for, at data m.v. som er uploadet af kunden ikke krænker tredjemands rettigheder.

Kundeoplysninger

Når kunden tegner et abonnement vil Jysk Backup IVS registrere navn, adresse og e-mail i kundedatabasen. Disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.

Ved ændringer af Kundens oplysninger er kunden forpligtiget til at meddele Jysk Backup IVS om disse ændringer omgående.

Kundens behandling af personoplysninger og andre data

Jysk Backup IVS tager ikke noget ansvar for det materiale, som der bliver lavet backup af, og det er derfor også kunden som har ansvaret for behandling af personoplysninger.

Strafbare forhold

Hvis Jysk Backup IVS bliver vidende om strafbare forhold eller aktiviteter, vil Jysk Backup IVS ophæve kundens abonnement med øjeblikkelig varsel samt videregive alle de påkrævede oplysninger til de danske myndigheder.

Licensvilkår

Ved oprettelse af abonnement overdrages ingen rettigheder til softwaren og softwaren må derfor ikke kopieres.

Kunden acceptere at installere softwaren for at abonnementet kan fungere.

Overdragelse

Jysk Backup IVS er berettiget til helt eller delvist at overdrage Kundens abonnement med Jysk Backup IVS efter Forretningsbetingelserne for trejdemand.

Ændring af betingelser

Jysk Backup IVS forbeholder sig retten til at ændre i Forretningsbetingelser med et varsel på 30 dage.

Ændringer i Forretningsbetingelser vil senest 30 dage før deres ikrafttrædelse udsendes til Kunden på den af Kunden oplyste email.

Lovvalg og værneting

Forretningsbetingelserne, herunder Kundens Abonnement er undergivet dansk ret og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Kunden og Jysk Backup IVS skal afgøres ved Voldgiftmand.